Evaluación agronómica de fertilizantes foliares en sorgo Fertiquim para concepto de eficacia :informe preliminar de supervisión segundo semestre 1989

Sorgo-sorgos - Sorghum bicolor

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Osorio Rocha, Rafael
Formato: Libro (Book)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: ICA 1990
Materias:
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/20.500.12324/18053