Insectos

62313

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Kondo R., Demian Takumasa
Formato: Capítulo de libro (Book Chapter)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria 2012
Materias:
H10
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/20.500.12324/1742