Arvenses

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Córdoba Gaona, Oscar de Jesús
Formato: Capítulo de libro (Book Chapter)
Lenguaje:Español (Spanish)
Publicado: ‎‎Corporación colombiana de investigación agropecuaria - AGROSAVIA 2018
Materias:
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/20.500.12324/1638