Grounding Management Education in Local Research: A Latin American Experience

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Dávila, C.
Formato: Capítulo de libro (Book Chapter)
Lenguaje:Inglés (English)
Publicado: Routledge 2020
Materias:
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/1992/45884