TRIBUNAL ARBITRAL DE ALBA LUCÍA GUZMÁN LUGO VS. ERNST & YOUNG AUDIT S.A.S.

5278

Detalles Bibliográficos
Autores Principales: Santos Ballesteros, Jorge, Villamil Portilla, Edgardo, Gamba Posada, Roberto Guillermo
Otros Autores: Guzmán Lugo, Alba Lucía
Publicado: 2019
Materias:
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/11520/22995