Ett hälsosamt tillstånd av ovisshet. Tankar kring PSA-prov, förutsägbarhet och sårbarhet.

Prostatan är för många av oss ett organ med oklar funktion, som framför allt förknippas med cancer. Såväl förr som nu har den setts som en problemskapare, rentav som kroppens soptunna, men också som en njutningskörtel. Kunskapen om prostatan är fortfarande fragmenterad. I Prostatan – det ständiga gi...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor Principal: Maldonado Castaneda, Oscar Javier
Formato: Capítulo de libro (Book Chapter)
Publicado: Nordic Academic Press 2018
Materias:
Acceso en línea:https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/29998